Gode Gaver

Gode Gaver -Gaver som hjelper andre!

Gode Gaver sprer glede og hjelper de som trenger det aller mest. Gode Gaver kan gis til familie og venner, til jul eller andre anledninger. Når du gir Gode Gaver, går 100 % av inntektene til GGAs arbeid for barn som er foreldreløse på grunn av HIV/AIDS i Sør Afrika.
 
Hver Gode Gave viser en viktig del av GGAs arbeid. Den norske Stiftelsen Friends of GGA har siden opprettelsen i 1999 støttet GGAs arbeid.  Stiftelsen er en viktig bidragsyter for at GGA skal kunne dekke de foreldreløse barnas grunnleggende behov for medisiner, mat og klær, og for at barnas hverdag skal få trygghet og mening gjennom skolegang og sunne aktiviteter.
 
Stiftelsen drives på frivillig basis og har ingen administrasjonskostnader. Dette betyr at alle inntekter fra salg av Gode Gaver går uavkortet til GGAs arbeid, på samme måte som alle andre pengegaver som gis til Stiftelsen.  


Om GGA Norge

Stiftelsen Friends of God's Golden Acre drives av Marianne Jenum Hotvedt, Vibeke Blaker Strand, Sara Vikse Soltvedt og Camilla Johannessen.

Marianne og Vibeke var de første fra utlandet som jobbet som frivillige på GGA. Sara og Camilla har også arbeidet som frivillige på GGA. Innsamlingsarbeidet har vært drevet i Norge siden 1999. Arbeidet ble formalisert gjennom opprettelsen av Stiftelsen i 2001.

GGA Norge

Spångbergveien 32 B

0853 OSLO


Epost: saravikse@hotmail.com

Kontonummer: 7023.05.58629

Org nr: 883 192 982

..handler om å gjøre døden mindre ensom..