HIV-medisin kr 700

Denne Gode Gaven gir medisin til et HIV-smittet barn i 2 måneder.

Noen barn er HIV-smittet allerede fra fødselen. Andre barn blir smittet gjennom å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep i barneårene. Med riktige medisiner kan sykdommen holdes i sjakk, og barnet kan leve tilnærmet normalt i flere år. Når barnet utvikler AIDS, vil det bli et stort behov for behandling av løpende infeksjoner. Mot slutten er det lindrende behandling som er viktigst. GGA gir medisiner og omsorg til syke og pleietrengende barn.
 
 
 

Print denne siden   Tips en venn  

Om GGA Norge

Stiftelsen Friends of God's Golden Acre drives av Marianne Jenum Hotvedt, Vibeke Blaker Strand, Sara Vikse Soltvedt og Camilla Johannessen.

Marianne og Vibeke var de første fra utlandet som jobbet som frivillige på GGA. Sara og Camilla har også arbeidet som frivillige på GGA. Innsamlingsarbeidet har vært drevet i Norge siden 1999. Arbeidet ble formalisert gjennom opprettelsen av Stiftelsen i 2001.

GGA Norge

Spångbergveien 32 B

0853 OSLO


Epost: saravikse@hotmail.com

Kontonummer: 7023.05.58629

Org nr: 883 192 982

..handler om å gjøre døden mindre ensom..