Nødhjelp

GGA arbeider i et område der AIDS-epidemien har enorm utbredelse. Tusenvis av barn har mistet mor og far i AIDS. Mange av disse barna lever sammen med en bestemor, en tante eller et eldre søsken.

GGA driver nødhjelp ved å deler ut nødhjelpsrasjoner med mat og husholdningsartikler, sørge for klær og betale skolegang for disse barna. På denne måten dekkes barnas mest prekære behov. Samtidig legges grunnlaget for dannelsen av nye familiestrukturer. Behovene er enorme, og GGA hjelper så langt midlene strekker til.
 
GGA Norge støtter nødhjelpsarbeidet ved faste overføringer to ganger i året.
 
I filmklippet kan du se GGAs grunnlegger og leder, Heather Reynolds, takke for støtten fra Norge.
 
 

Print denne siden   Tips en venn  

Om GGA Norge

Stiftelsen Friends of God's Golden Acre drives av Marianne Jenum Hotvedt, Vibeke Blaker Strand, Sara Vikse Soltvedt og Camilla Johannessen.

Marianne og Vibeke var de første fra utlandet som jobbet som frivillige på GGA. Sara og Camilla har også arbeidet som frivillige på GGA. Innsamlingsarbeidet har vært drevet i Norge siden 1999. Arbeidet ble formalisert gjennom opprettelsen av Stiftelsen i 2001.

GGA Norge

Spångbergveien 32 B

0853 OSLO


Epost: saravikse@hotmail.com

Kontonummer: 7023.05.58629

Org nr: 883 192 982

..handler om å gjøre døden mindre ensom..