Skolegang

Skolegang er helt avgjørende for at foreldreløse barn skal ha en sjanse til å komme ut av fattigdom. I Sør Afrika kreves det skolepenger, også på offentlig skole. I tillegg må barna ha en skoleuniform. Disse utgiftene hindrer mange barn i å gå på skole.

GGA betaler skolepenger og skoleuniform for mange foreldreløse barn i KwaZulu-Natal. Dette er en del av GGAs nødhjelpsarbeid.
 
GGA sørger for skolegang for alle barna som bor på barnehjemmet. I tillegg søker GGA å føre barna videre i et utdanningsløp tilpasset deres evner, slik at de skal kunne forsørge seg selv som voksne. Flere barn fra GGAs barnehjem er i dag i gang med høyere utdanning.
 
GGA Norge dekker skolegang for flere av barna på barnehjemmet. Både barn som følger et vanlig skoleløp og barn som har behov for spesialundervisning, får dette dekket av GGA Norge. Gjennom GGA Norge finansieres også universitetsutdanningen til en ung kvinne med særlig gode evner.

Print denne siden   Tips en venn  

Om GGA Norge

Stiftelsen Friends of God's Golden Acre drives av Marianne Jenum Hotvedt, Vibeke Blaker Strand, Sara Vikse Soltvedt og Camilla Johannessen.

Marianne og Vibeke var de første fra utlandet som jobbet som frivillige på GGA. Sara og Camilla har også arbeidet som frivillige på GGA. Innsamlingsarbeidet har vært drevet i Norge siden 1999. Arbeidet ble formalisert gjennom opprettelsen av Stiftelsen i 2001.

GGA Norge

Spångbergveien 32 B

0853 OSLO


Epost: saravikse@hotmail.com

Kontonummer: 7023.05.58629

Org nr: 883 192 982

..handler om å gjøre døden mindre ensom..