Hvorfor støtte Stiftelsen?

Hver innsamlede krone går uavkortet til GGA! GGA redder liv og gir håp om en bedre fremtid for flere tusen barn! GGA gjør døden mindre ensom for barn med AIDS

Stiftelsen har ingen administrasjonskostander, alle administrative kostnader dekkes av oss som driver Stiftelsen personlig. Vi har en unik nærhet til GGA og kan garantere for at pengene kommer frem. Vi holde giverne våre oppdaterte gjennom halvårlige giverbrev om hva pengene fra Norge brukes til.
 
GGA arbeider i et område der nøden er størst og hvor ingen andre tilbyr hjelp. GGA drives av dedikerte personer med et kristent livssyn, men arbeidet handler om å vise nestekjærlighet, ikke misjonere om nestekjærlighet.
 
For AIDS-syke barn gir GGA omsorg og nærhet, slik at døden blir mindre ensom.

Print denne siden   Tips en venn  

Om GGA Norge

Stiftelsen Friends of God's Golden Acre drives av Marianne Jenum Hotvedt, Vibeke Blaker Strand, Sara Vikse Soltvedt og Camilla Johannessen.

Marianne og Vibeke var de første fra utlandet som jobbet som frivillige på GGA. Sara og Camilla har også arbeidet som frivillige på GGA. Innsamlingsarbeidet har vært drevet i Norge siden 1999. Arbeidet ble formalisert gjennom opprettelsen av Stiftelsen i 2001.

GGA Norge

Spångbergveien 32 B

0853 OSLO


Epost: saravikse@hotmail.com

Kontonummer: 7023.05.58629

Org nr: 883 192 982

..handler om å gjøre døden mindre ensom..